ООД «ЛС ПРОФИ» е украинско производствено предприятиес основен вид дейност производство на студеновалцувани поцинковани профили.

 

Производствените мощности на предприятието са разположени в село Вишча Дубечня Вишгородски район, Киевска област.

 

Нашето предприятие произвежда месечно 1500 тона студеновалцувани поцинковани профили с дебелина до 3 мм и постоянно развива своите производствени мощности.

 

Студеновалцуваните поцинковани профили се използват като основни носещи конструкции за съоръженията на производствени и складови помещения, мансарди, частни вили идруги леки стоманени каркасни сгради, а също така и като елементи на каркаснисистеми –греди, ригели, ребрени системи, покривни и стенни надлъжници, обшивка и други. Те намират приложение и в алтернативната енергетика като елементи на опорни конструкции за наземни и покривни слънчеви електростанции.

 

В «ЛС ПРОФИ» работят най-добрите специалисти по технология на производството на студеновалцувани поцинковани профили и инженери с богатопит в проектирането и производстото на конструкции от тях.

 

Използването на съвременно програмно обеспечение, високотехнологично оборудване, суровинаи комплектовъчни от водещи доставчици гарантират качеството и надеждността на нашата продукция.

 

Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна. Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна.
Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна. Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна.
Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна. Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна.

ЗА НАС

 

 

Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна.

 

Ние работимс поцинковани профили от 2004 г.

Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна.

 

Гъвкава система и индивидуален подход!

Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна.

 

Съвременно оборудване и програмно обеспечение

Ls group, Производство на поцинковани стоманени профили, Украйна.

 

Кратки срокове от проектирането до производството

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА
Icon Form